top of page

​料金表

測量

​現況測量  93,500  ~(税込)

確定測量  220,000~(税込)

境界標復元  11,000  ~(税込)

​土地

表題登記  385,000~(税込)

分筆登記  275,000~(税込)

合筆登記  55,000  ~(税込)

地積更生登記 275,000~(税込)

地目変更  55,000  ~(税込)

建物

表題登記  88,000  ~(税込)

表題部変更登記 88,000  ~(税込)

滅失登記  55,000  ~(税込)

bottom of page